Az belvarosautomoso.hu weboldal üzemeltetőinek adatvédelmi
tájékoztatója, nyilatkozata

 1. Általános tudnivalók
  Jelen dokumentum tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a HUTECH DR Kereskedelmi és
  Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Hutech DR Kft.)
  milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan
  tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését a Hutech DR Kft.
  Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás rendelkezéseknek megfelelően történik.
 2. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása
  Csak olyan személyes adatok kerülnek rögzítésre, amelyeket a Felhasználó önkéntesen bocsát
  a rendelkezésre, illetve az adatok rögzítéséhez, -feldolgozáshoz, valamint -felhasználásához a
  Felhasználó hozzájárul. Ebben az esetben a Felhasználó egyúttal elfogadja a lenti feltételeket
  is.
  A belvarosautomoso.hu (továbbiakban: weboldal) meglátogatása során a Hutech DR Kft.
  szervere bizonyos adatokat automatikusan – rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy
  biztonsági okokból – eltárol. Ezek az adatok: a látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben
  a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének
  típusa, a weboldal, ahonnan a Hutech DR Kft. honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a
  honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen
  adatokból az oldal látogatottságára, valamint az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni,
  személyes adatok felhasználása nem történik. Az adatok kizárólag név nélkül kerülnek
  felhasználásra. Amennyiben a Hutech DR Kft. az adatokat harmadik személy részére
  továbbítja, akkor az a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek
  megfelelően történik.
  Amennyiben Felhasználó személyes adatokat bocsát a Hutech DR Kft. rendelkezésére, akkor
  azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg a Felhasználó hozzájárulását meghaladva a
  Hutech DR Kft. nem használja fel, és nem adja tovább harmadik személynek. Illetve csak
  abban az esetben, ha azt jogszabály, hatóság vagy bíróság elrendeli.
 3. Biztonság
  A Hutech DR Kft. a Felhasználó által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi,
  óvintézkedéseket tesz azok védelme – elvesztésük, illetéktelen felhasználásuk vagy
  módosításuk megakadályozása – érdekében. A Hutech DR Kft. azon szerződéses partnerei,
  akik alvállalkozóként – Felhasználó hozzájárulása, vagy jogszabályi rendelkezés alapján –
  hozzáférhetnek Felhasználó adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani és a szerződéses
  szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.
 4. Gyermekek személyes adatai
  A Hutech DR Kft. nem áll szándékában 14 éven aluli gyerekektől vagy 16 év alatti
  fiatalkorúaktól személyes adatot kérni. Amennyiben 14 év alatti gyermek és 16 év alatti
  fiatalkorú szülője vagy gyámja tudomást szerez arról, hogy gyermeke adatokat jutatott el a
  Hutech DR Kft-nek, akkor ezen adatok törlése érdekében a jelen dokumentum 6. pontjában
  felsorolt címek alatt fordulhat a Hutech DR Kft-hez. Ebben az esetben az Absurd a gyermek,
  illetve a fiatalkorú adatait azonnal töröli a nyilvántartásból.
 5. „Cookie”-k
  A weboldal használatának megkönnyítése céljából a Hutech DR Kft. anonim
  látogatásazonosítót, ún. “cookie”-kat használ. A “cookie-k” kisméretű adatok, melyek
  ideiglenesen a böngészőprogramról a Felhasználó számítógépének merevlemezére kerülnek
  az oldal látogatásával. A Hutech DR Kft. által használt “cookie-k” a Felhasználó személyes
  adatainak felismerésére nem alkalmasak. A böngészőprogram beállításával Felhasználó
  azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezre. A tárolt “cookie-k”
  bármikor eltávolíthatók a gépről az átmeneti internet fájlok törlésével. További részleteket a
  „Cookie”-k kezeléséről https://www.belvarosautomoso.hu/adatkezeles/ oldalon talál.
 6. Személyes adatainak módosítása és törlése
  Amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak
  fenn, úgy a rögzített adatokat a Hutech DR Kft. törli a nyilvántartásából. Természetesen a
  Felhasználó is bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásból, illetve
  bármikor visszavonhatja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy
  feldolgozására vonatkozóan. Ez esetben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban
  bármilyen kérdése merül fel, levél formájában (Hutech DR Kft. 8000 Székesfehérvár, Fiskális
  u. 59. vagy e-mailben (hello@belvarosautomoso.hu) tud kapcsolatba lépni a weboldal
  üzemeltetőjével. Informálódni, tájékozódni – például szerepelnek-e adatok Felhasználóval
  kapcsolatban a Hutech DR Kft. nyilvántartásában, és ha igen, melyek ezek, valamint miként
  kezeli – szintén a fenti elérhetőségeken lehet.
 7. Facebook/Instagram Plug-in bővítmények
  A weboldalon előfordulhatnak a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304,
  USA („Facebook”) által működtetetett Plug-in bővítmények.
  Ilyen Plug-in bővítmény lehet a Facebook „Like” gomb. Amennyiben a weboldal valamely
  oldalára ilyen Plug-in bővítményt helyeztek, úgy a Felhasználó által használt Internet
  böngésző közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebook szerverével, és e kapcsolat révén a Plug-
  in megjelenik a Felhasználó képernyőjén. A beágyazott Plug-in és a Facebook közötti direkt
  kapcsolat következtében a Facebook szervere értesítést kap arról, hogy Felhasználó a honlap
  mely részét látogatta meg.
  Amennyiben Ön csatlakozott a Facebook-hoz és a honlap látogatása közben épp be van
  jelentkezve a Facebook-on, a Facebook ezen információt hozzárendeli az Ön saját Facebook
  felhasználói oldalához. Amennyiben használja valamely Plug-in funkciót (pl. „like” gombra
  történő kattintás vagy hozzászólás küldése), a használattal kapcsolatos információk szintén
  rögzítésre kerülnek az Ön Facebook felhasználói oldalával kapcsolatban.
  A Facebook részéről történő adatkezeléssel kapcsolatos további információk, valamint
  tájékoztatás a személyes adatainak védelméhez fűződő jogairól és ezzel kapcsolatos
  lehetőségeiről a Facebook vonatkozó adatvédelmi szabályzatában érhetőek el.
  Amennyiben el kívánja kerülni, hogy a Facebook hozzárendelje az Ön Facebook felhasználói
  oldalához a jelen honlap meglátogatásának tényét és az ezzel kapcsolatos más adatokat, akkor
  a honlap meglátogatását megelőzően ki kell jelentkeznie a Facebook-ról.
 8. Adatkezelő:
  Cégnév: Hutech DR Kft.
  székhely: 8000 Székesfehérvár Szárcsa utca 22.
  Adószáma: 12721586-1-07
  E-mail cím: hello@belvarosautomoso.hu
  A Hutech DR Kft. fenntartja a jogot e nyilatkozat módosítására és kiegészítésére. E szabályok és az
  esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt a weboldalt.